6. ĐĂNG KÝ CƠ SỞ SẢN XUẤT: CƠ SỞ QUÁ ÍT NGƯỜI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ?

Trả lời – Ngân Hàng NN

Theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, một trong những điều kiện họat động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là doanh nghiệp phải có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, không quy định số lượng lao động để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Do đó, doanh nghiệp mình có thể được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật

Bổ sung của Sở KH-ĐT:

Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng: hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được đăng ký kinh doanh với hình thức là doanh nghiệp.

Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định không quy định điều kiện về số lượng lao động lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, việc đăng ký kinh doanh sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có điều kiện ràng buộc về số lượng lao động.

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status