37. TRÊN TEM QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ DOANH NGHIỆP MÀ TRONG KHI ĐÓ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BỞI NHIỀU MẪU MÃ SẢN PHẨM KHÁC NHAU : VÍ DỤ: TIÊU CHUẨN CHO SẢN PHẨM BÔNG, DÂY, LẮC, MẶT…. MỖI CÁI RIÊNG VẬY KHI LÀM TEM THÌ TA SẼ CHỌN TIÊU CHUẨN

Trả lời của Chi Cục TC-ĐL-CL

Cơ sở buôn bán khi mua vàng trang sức, mỹ nghệ từ các doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ để bán lại thì tiêu chuẩn cơ sở sẽ do doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cung cấp. Doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ chịu trách nhiệm về các bản tiêu chuẩn cơ sở cung cấp cho các cơ sở buôn bán.

Bổ sung của anh Cát- Chi cục Trưởng Chi cục QL CL SP HH Miền Nam

Vàng trang sức mỹ nghệ đưa ra lưu thông trên thị trường phải công bố tiêu chuẩn áp dụng (TCCS) và ghi nhãn theo NDD và TT22. TCCS do cơ sở tự xây dựng và người đúng đầu cơ sở công bố áp dụng bằng văn bản. Một số công bố TCCS có thể chỉ cho một sản phẩm riêng biệt, hoặc cho nhiều sản phẩm khác nhau, có thể có chỉ tiêu chung và  những chỉ tiêu khác nhau, phải đầy đủ, rõ ràng.

Vì vậy khi thể hiện công bố tiêu chuẩn áp  dụng cho sản phẩm phải tương ứng với số TCCS mà doanh nghiệp đã công bố cho sản phẩm đó, thực hiện một trong các cách sau đây ( khoản 3, điều 7 TT22):

– Trên bảng niêm yết giá vàng trang sức mý nghệ;
– Trên bao bì của sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ;
– Trên nhãn hàng hóa của vàng trang sức mỹ nghệ;
– Trên tài liệu kèm theo sản phẩm vảng trang sức mỹ nghệ

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status