31.VÀNG TIỆM MÌNH VỪA SẢN XUẤT VỪA BÁN THÌ GHI TEM NHÃN NHƯ THẾ NÀO?

Trả lời của Chi Cục TC-ĐL-CL

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa quy định trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá đối với hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá phải chịu trách nhiệm về việc ghi nhãn. Do đó, trên nhãn hàng hóa phải có tên, địa chỉ của nhà sản xuất.
Bổ sung của anh Cát Chi cục Trưởng Chi cục QL CL SP HH Miền Nam

Khoản 1, điều 11, nghị định 89: 1. Nhãn hàng hoá bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hoá;
b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;
c) Xuất xứ hàng hoá.

Nếu cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thì ghi tên và địa chỉ cơ sở sản xuất là được (chịu trách nhiệm vê hàng hóa), tất nhiên cơ sở phải có chức năng sản xuất và kinh doanh.
Theo khoản 3 mục II của TT09:

a) Tên tổ chức, cá nhân và địa danh không được viết tắt.

Ví dụ: Công ty Hoàng Phú, khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh thì các từ “Hoàng Phú”, “Tiên Sơn”, “Tiên Du”, “Bắc Ninh” không được viết tắt là “HP”, “TS”, “TD”, “BN”.

b) Trường hợp sản phẩm, hàng hoá được sản xuất ngay tại nơi đăng ký kinh doanh thì trên nhãn ghi tên và địa chỉ cơ sở sản xuất theo đăng ký kinh doanh.

Ví dụ: Sản xuất tại Công ty A, Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương

c) Trường hợp sản phẩm, hàng hoá được sản xuất tại các địa điểm khác ngoài nơi đăng ký kinh doanh thì trên nhãn phải ghi địa chỉ của nơi sản xuất ra sản phẩm, hàng hoá đó.

Nếu ghi địa chỉ nhiều nơi sản xuất trên cùng một nhãn thì phải có chỉ dẫn hay ký hiệu trên nhãn để nhận biết nơi sản xuất hàng hoá đó.

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status