29.HIỂN THỊ TRÊN TEM NHÃN: BỔ SUNG CỦA SỞ KH- ĐT

Trường hợp tiệm vàng đăng ký kinh doanh với hình thức là doanh nghiệp:

    Theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

“1. Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố:

a) Loại hình doanh nghiệp;
b) Tên riêng của doanh nghiệp.”

    Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.”

* Trường hợp tiệm vàng đăng ký kinh doanh với hình thức là hộ kinh doanh (ngành nghề gia công vàng trang sức, mỹ nghệ)

Theo Khoản 1 Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

“1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

a) Loại hình “Hộ kinh doanh”;
b) Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.”

    Như vậy, nội dung biển hiệu gắn tại trụ sở kinh doanh phải được viết với tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ví dụ:

– Tên doanh nghiệp theo thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “DNTN kinh doanh vàng ABC” thì nội dung biển hiệu với tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam gắn tại trụ sở kinh doanh phải được viết là “DNTN kinh doanh vàng ABC”

– Tên hộ kinh doanh theo thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là “Hộ kinh doanh gia công vàng ABC” thì nội dung biển hiệu với tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam gắn tại địa điểm kinh doanh phải được viết là “Hộ kinh doanh gia công vàng ABC”

(Đính kèm dự thảo:

– Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
– Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
– Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường;
– Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
– Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
– Phụ lục 4 Luật đầu tư 2014;
– Luật Doanh nghiệp 2014;
– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.)

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status