20.TRƯỜNG HỢP TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, TÔI CÓ THỂ KHIẾU NẠI Ở ĐÂU VÀ QUI TRÌNH KHIẾU NẠI NHƯ THẾ NÀO? (CHÚ TIẾN, TUY HOÀ)

Trả lời – Thanh Tra Sở KHCN

– Trường hợp chú Tiến không đồng ý với kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, chú Tiến có quyền khiếu nại đến người ra Quyết định kiểm tra, cơ quan tiến hành kiểm tra.

– Quy trình khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.

Bổ sung của anh Cát – Chi cục Trưởng Chi cục QL CL SP HH Miền Nam

Kết thúc cuộc kiểm tra, đoàn thanh tra kiểm tra phải lập biên bản, thông qua biên bản tại cơ sở, trong biên bản có nội dung ghi ý kiến cơ sở, cơ sở ký tên vào biên bản, nếu không ký vào biên bản thì cần phải có lý do, biên bản vẫn có gia trị trong trường hợp đoàn kiểm tra đã thông qua mà cơ sở không ký.

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status