2. UỶ BAN QUẬN CẤP PHÉP CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG ĐƯỢC KHÔNG?

Trả lời – Sở KH-ĐT:

* Đối với hoạt động kinh doanh vàng:

Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: “Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng.”

Theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, chỉ có hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ là có thể đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) tại nơi đặt trụ sở kinh doanh.

 Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Như vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở kinh doanh.

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status