11.TÔI NGHE NÓI ĐOÀN KIỂM TRA SẼ LẤY MẪU CÁC MẶT HÀNG TRONG TỦ CỦA TÔI ĐỂ KIỂM ĐỊNH, VẬY SẼ KIỂM ĐỊNH NHỮNG THÔNG TIN GÌ CỦA MÓN HÀNG: KHỐI LƯỢNG VÀ CẢ HÀM LƯỢNG VÀNG? KHI NÀO THÌ MỚI CẦN LẤY MẪU? QUY TRÌNH TRẢ LỜI KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THẾ NÀO?

Trả lời – Thanh Tra Sở KHCN

Đối với Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước VN – Chi nhánh Tp.HCM, Chi cục Quản lý thị trường và UBND các Quận, huyện đang tiến hành thanh tra theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân Thành phố, việc lấy mẫu các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ nhằm kiểm tra các nội dung:

– Đo lường: kiểm tra sai số khối lượng thực tế của sản phẩm so với khối lượng công bố và so sánh với sai số cho phép quy định tại Thông tư số 22/2013//TT-BKHCN.

– Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa có phù hợp với quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP và Thông tư số 22/2013//TT-BKHCN.

– Kiểm tra về hàm lượng vàng có phù hợp với tiêu chuẩn công bố của doanh nghiệp. Ngoài ra còn kiểm tra trong sản phẩm có các thành phần độc hại, gây ảnh hưởng sức khỏe con người hay không. Việc lấy mẫu được thực hiện khi hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng hoặc có khiếu nại, tố cáo.

Sau khi lấy mẫu thử nghiệm chất lượng, mẫu được gửi thử nghiệm hàm lượng vàng tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng theo quy định. Tùy thuộc vào phương pháp thử, điều kiện và quy trình thử nghiệm của từng tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định mà thời gian có kết quả thử nghiệm sẽ khác nhau. Sau khi có kết quả thử nghiệm, Đoàn thanh tra sẽ có thông báo cho doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN.

Để thử nghiệm hàm lượng vàng, Đoàn Thanh tra do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì sẽ tiến hành lấy mẫu. Chi phí lấy mẫu (trong đó có chi phí mua mẫu) và thử nghiệm để kiểm tra chất lượng hàng hóa do Sở Khoa học và Công nghệ chi trả, do vậy sản phẩm sẽ không được trả lại cho người bán hàng (Trường hợp mẫu không đạt chất lượng thì người bán hàng phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và chi phí thử nghiệm mẫu cho ngân sách Nhà nước, hết thời gian lưu mẫu, mẫu sẽ được trả lại cho người bán hàng).

Theo khoản 4 điều 11, TT22:

– Mẫu thử nghiệm bằng phương pháp không phá hủy, chi phí thử nghiệm do cơ quan thanh tra, kiểm tra chi trả

– Sau khi có kết quả thử nghiệm, cơ quan thanh tra, kiểm tra thông báo cho cơ sở

– Nếu không nhất trí với kết quả thử nghiệm mẫu, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo, cơ sở đề nghị bằng văn bản với cơ quan thanh tra, kiểm tra thử ngiệm lại mẫu tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định, chi phí thử nghiệm này do cơ sở chi tra. Kết quả thử nghiệm lần này là kết quả cuối cùng để cơ quan thanh tra, kiểm tra xử lý.

– Đối với các mẫu sau khi thử nghiệm thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra, kiểm tra phải giao trả mẫu và phần mẫu còn lại (nếu có) cho cơ sở

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status