HƯỚNG NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Nhu cầu học nghề của bạn nhằm:

Mở tiệm kinh doanh Vàng Bạc Trang Sức và dịch vụ cầm đồ.Các kỹ thuật cần thiết để phục vụ, quản lý tiệm vàng.Học nghề thợ kim hoàn để đi làm có mức thu nhập cao.Học nghề thợ kim hoàn để đi xuất khẩu lao động nước ngoài.Học nghề mở xưởng gia công sản xuất vàng trang sức.Các Công Ty/Doanh Nghiệp bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho thợ.Học nghề theo yêu cầu khác

www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
DMCA.com Protection Status