Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Để kinh doanh bạc cần phải có điều kiện nào? Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh bạc thực hiện cho việc đăng ký kinh doanh bạc ra sao? Có cần lưu ý gì không? Sau đây sẽ là một số tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức, bạn đừng bỏ qua bài viết nhé!

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Vàng, bạc, trang sức là gì?

Vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật.

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây được gọi là Ngân hàng Nhà nước) cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Vàng nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác.

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Điều kiện mở cửa hàng kinh doanh bạc

Từ xa xưa, bạc đã sớm trở thành đồ trang sức được con người ưu tiên lựa chọn. Ngày này, đời sống – xã hội được nâng cao, nhu cầu về trang sức cũng ngày càng nhiều và đòi hỏi phải tinh tế, đẹp độc đáo. Để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng kinh doanh bạc bạc ra đời. Tuy nhiên, vì kinh doanh bạc thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên căn cứ vào nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh bạc thì bạn cần đáp ứng các điều kiện khi kinh doanh mua bán bạc như sau :

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

 • Có địa điểm kinh doanh riêng, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phải đáp ứng nhu cầu kinh doanh của cửa hàng.
 • Là đơn vị kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, đã đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bạc trang sức.
 • Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về khối lượng, hàm lượng bạc, giá mua, giá bán các loại bạc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm bán ra trên thị trường.
 • Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, về việc lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường.
 • Có biện pháp và trang thiết bị đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động kinh doanh.

Cấp phép kinh doanh vàng

Trong trường hợp bạn muốn kinh doanh mua bán đồ trang sức bằng vàng là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Như vậy, kinh doanh mua bán vàng, trang sức mỹ nghệ không phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chỉ cần đáp ứng quy định điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định về điều kiện kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiến hành thông qua các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Kinh doanh vàng có điều kiện

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân…

Mua bán vàng miếng phải có giấy phép do NHNN cấp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

+ Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Phòng đăng ký kinh doanh, nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Luật đầu tư.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh, nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong vòng 3 ngày làm việc. kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức

Trung Tâm Dạy Nghề Kim Hoàn

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về những kiến thức kinh doanh vàng hay là cách mở tiệm vàng hiệu quả thì bạn có thể đăng ký khóa học tại Trung Tâm Dạy Nghề Kim Hoàn.

 • Ngày 15/07/2004 Trung tâm Dạy nghề Mỹ nghệ Kim hoàn (tên gọi ban đầu) đã chính thức được thành lập theo 3552/QĐ – UB ngày 15/7/2004 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 17/08/2018, Trung tâm Dạy nghề Dân lập Mỹ Nghệ Kim Hoàn đổi tên thành Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Mỹ Nghệ Kim Hoàn theo quyết định số 3465/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân.
 • Qua 15 năm hình thành và phát triển, dù gặp không ít thử thách trong tình hình khó khăn chung của các trung tâm ngoài công lập, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên Trung tâm đã không ngừng nỗ lực đưa trung tâm phát triển về mọi mặt, khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống đào tạo nghề trên cả nước.
 • Với sự tận tâm, nhiệt tình và lòng yêu nghề của các nghệ nhân, Trung tâm đã đào tạo hơn 6.000 học viên. Trong đó tỷ lệ học viên có việc làm sau tốt nghiệp được duy trì ở con số tuyệt đối.

Vừa rồi là thông tin về chủ đề “Tư vấn kinh doanh vàng bạc trang sức”, nếu bạn vẫn còn thắc mắc về thông tin nào khác, hãy liên hệ cho chúng tôi để được có câu trả lời.

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký khóa học, xin vui lòng tham khảo đường link: https://daynghekimhoan.vn/category/khoa-hoc/

Xem thêm: Tiệm vàng nổi tiếng tại Sài Gòn

 

Liên hệ với chúng tôi

 • Địa chỉ: Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP HCM
 • Điện thoại: 028 3955 7284 – Hotline: 0909 440068
 • Facebook: https://www.facebook.com/daynghevangbac/
 • Website: daynghekimhoan.vn
 • Email: daynghevangbac@gmail.com

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status