Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ được Ngân hàng Nhà nước cấp  Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ cần đáp ứng đủ điều kiện gì?

Mặt hàng trang sức mỹ nghệ là loại mặt hàng cần đáp ứng đủ điều kiện thì chủ thể mới được phép kinh doanh. Có những điều kiện, giấy tờ và thủ tục mà pháp luật đã quy định để thương nhân có thể kinh doanh, gia công, sản xuất trang sức, mỹ nghệ.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Khái niệm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – giấy phép kinh doanh

Để phân biệt hai loại giấy phép này, chúng ta cần đi từ khái niệm của chúng, rồi từ đó phân tích sự khác biệt.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp. (Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh là giấy cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh được cấp khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Có thể hiểu giấy phép kinh doanh là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Theo Luật doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp trong nước thì ngành nghề đăng ký sẽ không hạn chế ngoại trừ ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ý nghĩa pháp lý của từng loại

Mỗi loại giấy chứng nhận, giấy phép có một ý nghĩa và tác dụng khác nhau.

Ý nghĩa giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước. Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đã xác lập một tổ chức kinh doanh. Lúc đó tư cách của chủ thể kinh doanh đã có nhiều thay đổi so với cá nhân kinh doanh.

Là nghĩa vụ của Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp, tên thương mại.

Ý nghĩa giấy phép kinh doanh

Là sự chứng nhận, cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với chủ thể kinh doanh đủ điều kiện. Ở đây tính chất là quyền cho phép (theo cơ chế xin–cho).

Điều kiện cấp của từng loại

Hiểu rõ điều kiện cấp của từng loại để chuẩn bị đáp ứng đủ khi bắt đầu kinh doanh.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh

Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định. Ví dụ như: kinh doanh bán lẻ thuốc lá, kinh doanh bán buôn rượu, kinh doanh dịch vụ thẩm định giá…). Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.).

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Những lý do nên đăng ký giấy phép kinh doanh

Khi kinh doanh, buôn bán bất cứ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ gì đi chăng nữa, thì bạn đều cần tiến hành đăng ký kinh doanh. Bởi vì việc đăng ký kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của bạn. Cụ thể tiến hành xin giấy phép kinh doanh thì bạn sẽ được:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Sự bảo đảm của nhà nước:

Một chủ thể kinh doanh khi họ đăng ký kinh doanh tức là tồn tại dưới dạng một tổ chức – được thành lập và hoạt động một cách hợp pháp theo luật kinh doanh. Khi đó, bất kì một hoạt động kinh doanh nào của tổ chức này đều được hợp pháp hóa một cách công khai và minh bạch. Tức là mọi quyền lợi của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh đều nhận được sự bảo hộ của pháp luật theo đúng quy định.

Lòng tin của khách hàng:

Việc được thành lập hộ kinh doanh hoặc thành lập công ty và hoạt động một cách hợp pháp còn là bằng chứng về tính chịu trách nhiệm của đơn vị kinh doanh đó với khách hàng. Bất kì một hoạt động thương mạinào của cơ sở đó nếu có sự vi phạm đều phải chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và khách hàng, điều đó tạo được lòng tin của khách hàng với cơ sở đã được đăng ký kinh doanh.

Lòng tin của nhà đầu tư:

Các chủ thể kinh doanh đều phải tìm kiếm và phát triển thị trường. Để làm được điều đó họ cần phải có một nguồn vốn nhất định. Các nhà đầu tư là đối tượng mà các chủ thể kinh doanh, các công ty – doanh nghiệp hướng đến. Điều đầu tiên, các nhà đầu tư quan tâm đó là tư cách tiến hành các hoạt động hợp pháp. Điều đó, chỉ xảy ra khi bạn đã đăng ký kinh doanh.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Tuân thủ pháp luật, tránh bị xử phạt:

Tiến hành đăng ký kinh doanh tức là doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh đang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Tránh được việc xử phạt hành chính khi bị cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm tra giấy phép.

Các loại hình kinh doanh trang sức, mỹ nghệ

 • Gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.
 • Kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.
 • Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Điều kiện kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ:

Từng loại hình kinh doanh, chủ thể phải đáp ứng các điều kiện phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đối với loại hình kinh doanh gia công vàng trang sức, mỹ nghệ

 • Cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp được thực hiện gia công cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
 • Phải có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Điều kiện với loại hình kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Có địa điểm, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Điều kiện với loại hình kinh doanh sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Có địa điểm, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Thủ tục gồm các trình tự dưới đây

Hồ sơ gồm

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (Phụ lục 1 Thông tư 16/2012/TT-NHNN).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
 • Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm sản xuất (Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê kho); bản kê khai về cở sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Nơi nộp hồ sơ

Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách nộp hồ sơ

Có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất và cấp hoặc từ chối cấp (lý do) Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Sau khi được cấp Giấy phép, doanh nghiệp cần làm gì?

 • Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về khối lượng, hàm lượng, giá mua, giá bán, các loại sản phẩm trang sức, mỹ nghệ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm bán ra thị trường.
 • Doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải đóng mã ký hiệu và hàm lượng trên sản phẩm. Công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng của sản phẩm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm đã công bố.
 • Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 • Thực hiện đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng của sản phẩm theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm đã công bố do doanh nghiệp sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp thuê gia công.
 • Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ.
 • Có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
 • Bảo đảm duy trì các điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Bãi bỏ một số điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã ban hành Quyết định 1417/QĐ-NHNN 2018 ngày 9/7/2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó Ngân hàng nhà nước phê duyệt phương án bãi bỏ một số điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Cụ thể như sau:

Đối với điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ bãi bỏ 2 điều kiện:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ( quy định tại Khoản 1, Điều 5, Chương II, Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)
 • Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.( Khoản 2, Điều 5, Chương II, Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Trung Tâm Dạy Nghề Kim Hoàn

Để hiểu rõ hơn về những điều kiện, hồ sơ, thủ tục khi kinh doanh mặt hàng này chi tiết hơn, bạn có thể đăng ký khoá học tại Trung Tâm Dạy Nghề Kim Hoàn.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Tại trung tâm, chúng tôi có những khoá học liên quan đến mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ. Sau khi hoàn thành khoá học, bạn sẽ được cấp chứng chỉ và giới thiệu những nơi làm việc uy tín và chuyên nghiệp.

Những ích lợi mà học viên nhận được khi đăng ký học tại trung tâm

 • Đảm bảo 100% VIỆC LÀM cho học viên sau khi tốt nghiệp.
 • Cơ hội làm việc tại các Công Ty/Doanh Nghiệp Vàng Bạc Đá Quý trên cả nước với các chế độ đãi ngộ và phúc lợi cao do trung tâm giới thiệu.
 • Được thông tin về các Máy móc – Thiết bị – Dụng cụ, các Ứng dụng Công nghệ mới và các Chương trình hội chợ triển lãm trong và ngoài nước ngành Mỹ Nghệ Kim Hoàn.
 • Được giải đáp những thắc mắc trong quá trình kinh doanh và làm nghề ngay cả sau khi đã hoàn thành khóa học tại trung tâm.
 • Trung tâm có phương pháp giảng dạy giúp học viên tiếp cận được các kỹ năng nghề một cách dễ nhất. Bạn có thể đi chậm nhưng không được dừng lại.
 • Ngoài kiến thức, kỹ năng chuyên môn về nghề Mỹ Nghệ Kim hoàn thì mỗi giáo viên đứng lớp còn khai thác, phát huy được những điểm mạnh vốn có của học viên và khắc phục những điểm yếu mà học viên mắc phải.

Vừa rồi là thông tin về chủ đề “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ”, nếu bạn vẫn còn thắc mắc về thông tin nào khác, hãy liên hệ cho chúng tôi để được có câu trả lời.

Xem thêm: Mua trang sức ở đâu uy tín

 

Liên hệ với chúng tôi

 • Địa chỉ: Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP HCM
 • Điện thoại: 028 3955 7284 – Hotline: 0909 440068
 • Facebook: https://www.facebook.com/daynghevangbac/
 • Website: daynghekimhoan.vn
 • Email: daynghevangbac@gmail.com

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status