8. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ LÀ GÌ? QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ NHƯ THẾ NÀO? BAO LÂU THÌ PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI? CÓ QUI ĐỊNH GÌ VỀ VÀNG CÓ HỘT HAY KHÔNG CÓ HỘT KHÔNG? TÔI NGHE NÓI 01:XXXX/XXX LÀ VÀNG CÓ HỘT, 02:XXXX/XXX LÀ VÀNG KHÔNG HỘT, VẬY LÀ ĐÚNG HAY SAI? (CHỊ CÚC Ở ĐỒNG NAI)

Trả lời của Chi Cục TC-ĐL-CL

Theo Khoản 1 Điều 7 Theo Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn công bố áp dụng là tập hợp các thông số kỹ thuật và thông tin bắt buộc theo quy định tại Thông tư này hoặc nội dung cần thiết khác về sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ tự công bố (dựa trên tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở).

Vậy tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tự công bố. Nội dung xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn thực hiện theo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, trong đó quy định “Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở”. Do đó người đứng đầu cơ sở chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký chất lượng.

  Bài viết mới

  Phản hồi gần đây

   Lưu trữ

   Chuyên mục

   www.daynghekimhoan.vn Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM Liên hệ: (028) 3955.7284 hoặc 0909 44 00 68
   contact me on zalo
   DMCA.com Protection Status