Lễ Giỗ truyền thống Tổ nghề Thợ bạc Việt Nam năm Đinh Dậu 2017

Ban Quản trị Di tích Lịch sử Văn hóa Tổ nghề Thợ bạc Việt Nam - Lệ Châu Hội Quán

trân trọng thông báo Lễ Giỗ Đệ Nhất Tổ Sư Cao Đình Độ (1744-1810) lần thứ 207 (27-2 Canh Ngọ 1810 - 27-2 Đinh Dậu 2017) và Đệ Nhị Tổ Sư Cao Đình Hương (1773-1821) lần thứ 196 (7-2 Tân Tỵ 1821 - 7-2 Đinh Dậu 2017).

Các cơ quan, đoàn thể, công ty, cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý tham dự trên 10 người vui lòng thông báo cho Ban Tổ chức Lễ Giỗ để sắp xếp đón tiếp chu đáo.

Trân trọng.

Ban Quản trị Di tích Lịch sử Văn hóa Tổ nghề Thợ bạc Việt Nam - Lệ Châu Hội Quán