Học viên có thể nộp học phí qua tài khoản ngân hàng:

Tên chủ tài khoản: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Mỹ nghệ Kim hoàn

Số tài khoản: 6420211100003

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 10.